top of page

שיטת CBT

(Cognitive Behavioral Therapy – CBT)

טיפול קוגניטיבי -התנהגותי נועד להפחית מצוקה רגשית ולשנות התנהגות. הטיפול שם דגש על קוגניציה – מחשבות, תפיסות, אמונות ועל

ההתנהגות – הפעולות והמנהגים היומיומיים.
הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי מכוון מטרה, בעל מטרות מדידות, קצר מועד ולכן נוח למחקר מדעי.
גישה פילוסופית עליה מבוסס הטיפול היא הפילוסופיה הסטואית שטוענת שחלק ניכר מתגובתו הרגשית של האדם למאורעות אינו נקבע על ידי המאורעות עצמם, אלא על ידי האופן שבו הם מפורשים על ידיו ולכן האדם יכול לשלוט בתגובותיו הרגשיות במידה לא מועטה על ידי שינוי חשיבתו.
הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי מושפע גם מהפילוסופיה האקזיסנטציאליסטית, מדגיש את האוטונומיה של הפרט כקובע מהי עבורו רווחה פסיכולוגית ורואה במטופל שותף פעיל בתהליך הטיפול.

(CBT) מה עושים בטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי
לומדים לזהות, לנתח ולשנות דרכי חשיבה בעייתיות ודפוסי התנהגות בעייתים. הטיפול לא מעודד חשיבה חיובית, אלא חשיבה מציאותית. הוא מעודד את היכולת להכיר את המציאות על כל היבטיה, מלמד שצריך להטיל ספק במחשבות ולחקור חקירה נוספת את הדברים שתמיד סברנו שהם אמיתיים. להטיל ספק בדברים שנראים כעובדות ולתרגל זויות הסתכלות ודרכי התבוננות נוספות על אירועים שונים וכך לחוות אותם אחרת

ולהגיב אליהם באופן שונה ויעיל יותר.

יעוץ אישי-  מתקיים במסגרת מסע קוגניטיבי-רגשי, המיועד לצרכי מיקוד ופיתוח האישיות, וכל זאת באמצעות נטילת אחריות אישית ובחירה מודעת בכל רגע נתון במהלך הלחיים.

יעוץ זוגי ומשפחתי - מבוסס על דינאמיקה תקשורתית בין בני הזוג ובמערכות היחסים הנרקמות בין היחידים בתוך המשפחה. מטרת הייעוץ היא להקנות לכל אחד ואחת מבני הזוג את היכולת לנהל קשר זוגי המחדש את עצמו ושומר על יציבות ועוצמה לאורך זמן, ולהעצמת התקשורת והדינאמיקה הנוצרת בין בני המשפחה וכל זאת, תוך מציאת פתרונות מעשיים לכל קושי או משבר עמו מתמודדת המשפחה.

ייעוץ חינוכי - מיועד להורים אך מתמקד בעולמם הרגשי-אישי של ילידיהם. מטרת מפגשי הייעוץ היא לסייע לכל הורה (כפרט וכתא משפחתי) להשיב לידיו את הסמכות והאחריות ההורית, וכפועל יוצא מכך, לייצר עבור ילדיו חיים מלאי משמעות, אתגר ועניין.

יעוץ והכוונה וליווי אישי – כל תחומי החיים עד השגת המטרה . כדי לחיות באמת צריך לדבר עם הלב,לטייל עם הנפש, ולהקשיב עם הנשמה 

                לתיאום בלה בלור פז 052-6710442 

סי בי טי.jpeg
bottom of page